გუნდი

გიორგი ოთარაშვილი

გიორგი ოთარაშვილი

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2