გუნდი

ავთანდილ ოქრომელიძე

ავთანდილ ოქრომელიძე

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2