გუნდი

ბესიკ ჩხიკვაძე

ბესიკ ჩხიკვაძე

უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

.

სამუშაო გამოცდილება

2..