გუნდი

ერეკლე ჯეირანაშვილი

ერეკლე ჯეირანაშვილი

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2