გუნდი

დავით ზურაბიშვილი

დავით ზურაბიშვილი

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2