გუნდი

ანა კაკურია

ანა კაკურია

ადმინისტრაციული მენეჯერი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება