გუნდი

ნიკოლოზ ფანჯაკიძე

ნიკოლოზ ფანჯაკიძე

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2