გუნდი

ირაკლი ამბოკაძე

ირაკლი ამბოკაძე

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2