გუნდი

მათე საჯაია

მათე საჯაია

უფროსი ინჟინერ - კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2