გუნდი

ვახტანგ მაჭარაძე

ვახტანგ მაჭარაძე

ინჟინერ - კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2