გუნდი

ნინო სახელაშვილი

ნინო სახელაშვილი

CAD მენეჯერი / ხარისხის კონტროლი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2