გუნდი

შალვა მდინარაძე

შალვა მდინარაძე

უფროსი ინჟინერ - კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2