გუნდი

ნინო ხუციშვილი

ნინო ხუციშვილი

ინჟინერ - კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2