გუნდი

ლაშა ფორჩხიძე

ლაშა ფორჩხიძე

ტექნიკური ოპერაციების მენეჯერი / BIM კოორდინატორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2