გუნდი

გიორგი ოთარაშვილი

გიორგი ოთარაშვილი

უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2