გუნდი

ბერდია გვარლიანი

ბერდია გვარლიანი

უმცროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2