გუნდი

თორნიკე მორალიშვილი

თორნიკე მორალიშვილი

ინჟინერ - კონსტრუქტორი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2