გუნდი

ნინო სახელაშვილი

ნინო სახელაშვილი

ინჟინერ - კონსტრუქტორი, CAD მენეჯერი

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2